Very good idea! Create DV photo sizes in Photoshopनेपालीमा

Video is ready, Click Here to View ×


EDV Electronic Diversity Visa Photo Creation Technology. EDV 2019 photos created in Photoshop
Visit our website:
Subscribe to our channel:

 – ~~~ – ~~~ – ~~~ –
Please watch: "Epson L800 / 805 printer envelope printing"

 – ~~~ – ~~~ – ~~~ –

You May Also Like

About the Author: admin

20 Comments

  1. तपाइँले भन्नुभए अनुसार गर्दा फोटोको साईज कम हुन्छ . जुन फोटो ई.डी.भी. मा accept गरेन, कृपया यसको सोलुशन बताईदिनु हुन्छ कि ?

  2. तपाईको सिकाउँने शैलीलाई सलाम दिन चाहाँन्छु ।
    म पनि एउटा फोटो व्यापारी भएकै कारण तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्दै छु अन्यथा नसम्झेर उत्तर दिनुहोला ।

    नेपालको फोटो बाहेक International फोटो हरुमा सिन्धुर, टिका, टोपी, माला इत्यादी लगाउन मिल्दैन् तर डि भी मा कसरी सिन्धुर लगाएको फोटो मान्यता पाउँला ?
    Plz add me facebook http://www.fb.com/ChandraBahadurKanwar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.